Фізична особа – підприємець: порядок реєстрації

Фізична особа – підприємець: порядок реєстраціїЯк визначає основний Закон нашої держави – Конституція України – право бути підприємцем, є невід’ємним правом кожного дієздатного громадянина України. Наш портал ідей для бізнесу створений саме для того, щоб максимально допомогти у реалізації такого права, тому у цьому матеріалі, докладно розглянемо весь процес та порядок реєстрації громадянина, як фізична особа-підприємець. Дізнаємось які обмеження існують для започаткування підприємницької діяльності в Україні, як та у які терміни проводиться державна реєстрація фізичних осіб – підприємців (ФОП), які документи будуть потрібні, розглянемо як їх правильно заповнити.

Які фізичні особи мають право реєструватись підприємцями?

Як зазначено у пункті 1 статті 50 Цивільного кодексу України, здійснювати підприємницьку діяльність мають право громадяни з повною цивільною дієздатністю, тобто ті, які досягли 16-ти річного віку (в даному випадку потрібна письмова згода батьків або усиновлювачів, згода піклувальника або згода органів опіки), або повнолітні громадяни, тобто ті, які досягли 18-ти річного віку. Статусу фізичної особи-підприємця, такий громадянин набуває, лише після проведення державної реєстрації.

Згідно діючого законодавства України, існують певні обмеження для зайняття підприємницькою діяльністю для певного кола громадян. Так, заборонено бути підприємцем громадянам, які працюють на державній службі (є державними службовцями), заборонено займатись бізнесом працівникам силових органів (працівникам прокуратури, суду, СБУ, поліції, тощо). Також заборонено займатись підприємницькою діяльністю військовослужбовцям, які в даний момент несуть службу.

Потрібно зазначити, що згідно рішення суду, може бути заборонено певним окремим особам здійснювати певні види підприємницької діяльності, але такі випадки в Україні поодинокі.

Як зареєструватися фізичною особою – підприємцем?

Сам процес реєстрації приватним підприємцем (ФОП) визначається вимогами Закону України №755 «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців». У статті 5 цього закону визначено, що реєстрація фізичної особи-підприємця здійснюється органами державної реєстрації, а саме державними реєстраторами.

Реєструватись можна лише за місцем проживання громадянина. Місцем проживання вважається адреса, що вказана у паспорті, тобто місце прописки.

Громадянин України, що бажає стати підприємцем, для проведення державної реєстрації, має можливість звернутись до державного реєстратора декількома способами:

 • Безпосередньо особисто;
 • Через уповноважену особу;
 • Направити документи за допомогою поштового зв’язку, обов’язково з описом вкладення;
 • В електронному вигляді, за допомогою спеціального порталу (повинен бути наявний дійсний електронний цифровий підпис).

Найоптимальніший, та найбільш популярний шлях – це подача документів особисто, оскільки тут потрібен мінімальний пакет документів.  Якщо реєстрація відбувається через уповноважену особу, то вона повинна мати додатково нотаріально оформлену довіреність із зазначенням повноважень.

Якщо Ви вирішили направити документи поштою, то  необхідно нотаріально засвідчити свій підпис на реєстраційній картці.

Потрібно сказати, що зараз дуже привабливою видається процедура електронної реєстрації фізичної особи-підприємця, адже вона дозволяє мінімізувати процес спілкування з органами державної влади. А отримати електронний цифровий підпис – не так вже й складно, він, наприклад, безкоштовно виготовляється у кожному обласному управлінні державної фіскальної служби.

Які документи потрібні для державної реєстрації фізичної особи – підприємця?

Як визначено статтею 42 Закону України № 755, для того, щоб зареєструватись як фізична особа-підприємець, особою подаються держреєстратору такий перелік документів:

 • Показується паспорт громадянина, для однозначної ідентифікації особи;
 • Подається правильно заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця, за формою № 10, що затверджена наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 р № 3178/5;
 • Подається копія картки платника податків, що засвідчує присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків ( більш відома ідентифікаційний номер, або код).

Громадянин, який хоче зареєструватись підприємцем, але через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (відмовився від ідентифікаційного номера), але при цьому має відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта, заповнену реєстраційну картку для проведення держреєстрації повинен подати лише особисто.

Відповідно до статті 8, Закону України №755, всі документи повинні заповнятись виключно державною мовою – українською.

Варто запам’ятати, та законспектувати, що державні реєстратори не мають права вимагати будь які інші документи, аніж ті, які передбачені у статті 42 Закону України № 755.

Всі документи державний реєстратор повинен прийняти за описом, а його копію, з відміткою про дату надходження документів, видати заявнику, або направити рекомендованим листом, за допомогою пошти.

Так можна ілюструвати весь процес проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця

Так можна ілюструвати весь процес проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця

У яких випадках можуть відмовити у реєстрації ФОП?

Законом чітко визначені підстави, коли державний реєстратор може відмовити у реєстрації. Ось вони:

 • Надання документів за неналежним місцем проведення державної реєстрації (коли документи подаються не за місцем проживання – прописки);
 • Невідповідність відомостей, наведених у реєстраційній картці, відомостям, зазначеним у поданих документах (є розбіжності між паспортними даними та у заповненій реєстраційні картці, тощо);
 • Наявність законодавчих обмежень (описані вище) щодо ведення підприємницької діяльності для особи, яка хоче стати ФОП;
 • Наявність запису в Єдиному державному реєстрі про те, що дана особа вже зареєстрована підприємцем.

Якщо державний реєстратор відмовляє у проведенні державної реєстрації ФОП, то він повинен надати вмотивоване повідомлення із зазначенням причини такої відмови, причому, повинен зробити це не пізніше наступного робочого дня, після отримання пакету документів від заявника, та повернути всі надані йому документи.

Усунувши всі зазначені причини відмови, можна повторно звернутись до держреєстратора для проведення процедури реєстрації ФОП. Якщо державний реєстратор необґрунтовано відмовляє у проведенні державної реєстрації , то його дії можна (потрібно) оскаржити у суді.

Як правильно заповнити реєстраційну картку №10 (приклад заповнення)

Для того, щоб полегшити Вам завдання по реєстрації фізичної особи – підприємця, наведемо основні вимоги та приклад заповнення реєстраційної картки за формою №10:

Перш за все, у реєстраційній картці потрібно вказати:

 • Прізвище, ім’я, по батькові особи, що бажає стати підприємцем;
 • Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер);
 • Місце проживання (адреса, що вказана у паспорті – прописка);
 • Вказати бажані види діяльності, якими особа планує займатись.
 • Чинні реквізити для зв’язку (номер телефону, електронну пошту, тощо).

Якщо особа має відмітку у паспорті про право здійснювати платежі без ідентифікаційного номеру (відмовилась за релігійними переконаннями від коду), то у формі 10, вона повинна вказати свої паспортні дані.

Як вже було сказано, реєстраційна картка заповнюється друкованими літерами і виключно українською мовою.

Якщо майбутній підприємець, ще не визначився із видами діяльності, або не зає які саме вибрати, то потрібно звернутись до Класифікатора видів економічної діяльності ДК 009: 2010 (такий довідник обов’язково є у державного реєстратора, або його без проблем можна знайти у мережі інтернет).

Потрібно зазначити, що на даний момент відсутні законодавчі обмеження на кількість видів діяльності, які можна обрати, тому їх можна вписати будь-яку кількість. Але, настійливо рекомендуємо вписувати лише ті, якими Ви дійсно плануєте займатись. Тим більше, що змінити їх чи додати нові, можна у будь який момент.

Приклад заповнення реєстраційної картки форми №10.

Приклад заповнення реєстраційної картки форми №10.

Які терміни проведення держреєстрації?

Якщо все нормально, та відсутьні будь які причини відмови у державній реєстрації, держреєстратор вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запис про проведення реєстрації фізичної особи – підприємця.

Дата, коли були внесений такий запис і буде датою реєстрації підприємця. Такий запис держреєстратор зобов’язаний внести, у досить стислий термін – не пізніше наступного робочого дня, з моменту надходження Ваших документів.

Підтверджуючим документом є виписка з Єдиного Державного Реєстру, яка повинна бути видана на протязі 24 годин, після отримання державним реєстратором всіх даних про взяття на облік у органах статистики, пенсійного фонду, фіскальної служби.

Державний реєстратор самостійно направляє до контролюючих органів всі необхідні відомості про новозареєстровану фізичну особу – підприємця. Тому, на даний момент, виписка є документом, що підтверджує не лише реєстрацію у якості фізичної особи – підприємця, але і взяття на облік як платника податків у органі фіскальної служби, та платника єдиного соціального внеску. Тобто, ходити в податкову та пенсійний фонд вже не потрібно.

Потрібно зазначити, що деколи можуть виникнути питання про наявність печатки – потрібна вона чи ні? Вирішувати лише Вам. Згідно Законів України, на сьогоднішній день – наявність печатки не є обов’язковою вимогою.

На цьому Ваші дії по реєстрації себе, у якості підприємця завершені. У результаті Ви повинні отримати статус фізичної особи – підприємця, який перебуває на загальній системі оподаткування, та є платником єдиного соціального внеску.

Вам залишається лише визначитись зі статусом платника податків, тобто, або залишатись платником податків на загальних підставах, або обрати спрощену систему оподаткування. Про це ми поговоримо у наступних статтях.

Перелік використаних нормативних актів та інша література:

 • Податковий кодекс України
 • Закон № 755 – Закон України від 15.05.2003 р № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»
 • Офіційні повідомилення та роз’яснення від органів державної влади.
 • Інші нормативні та законодавчі акти.

Ще більше цікавих ідей для бізнесу:


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *